Oddział w Zurychu

Finadvice Zurych koncentruje się na konsultingu w zakresie M&A w branży energetycznej i zaopatrzenia w media. Oprócz transakcji zawieranych przez zakłady miejskie, a tradycyjnymi elektrowniami Finadvice często zapewnia też doradztwo w transakcjach dotyczących energii odnawialnych. Obejmuje ono opracowanie struktury współpracy lub transakcji, kierowanie projektami M&A, due diligence, rachunki opłacalności inwestycji oraz negocjowanie umów. Poza tym biuro w Zurychu posiada ugruntowane know how w zakresie optymalizacji pracy elektrowni, doradztwa w zarządzaniu w gospodarce energetycznej i zaopatrzenia w media, prognoz cenowych czy zarządzania ryzykiem w energetyce.

Finadvice
Finadvice AG
Soodstrasse 55
CH-8134 Adliswil

Telefon: +41 43 377 1000
Telefax: +41 43 377 1005
E-Mail: office@finadvice.ch

Kierownictwo: Manfred Lerley, Hans Poser, Jan Strobel, Felix ab Egg